ФОСФАТИ

Розділ: 
[від гр. phos – світло, phaino – показую] – клас мінералів, солей ортофосфорної кислоти. У природі відомо понад 230 мінералів-фосфатів. Поділяються на водні та безводні. Густина 3,2-7 (безводні), 1,6-4 (водні). Твердість безводних 4-5, водних 3-4. Походження різноманітне, здебільшого гіпергенне органогенне. Безводні фосфати утворюються переважно завдяки пневматолітовому процесу. Із фосфатів вилучають рідкоземельні метали, але найбільше значення вони мають як агроруди та джерело фосфору. Приклади: апатит, мірабіліт, вівіаніт.