ФОРМУЛА МІНЕРАЛУ

Розділ: 
[від лат. formula – форма, правило + фр. mineral від давньолат. minera – руда] – умовна форма подання якісного та кількісного складу (частково і структури) мінералу за допомогою символів хімічних елементів. У Ф.М. катіони, зазвичай, записують на початку, комплексні аніони – у квадратних дужках і відокремлюють один від одного вертикальними рисками. Ізоморфні іони записують у круглих дужках і відокремлюють комою. Напр., формула топазу – Al2[SiO4](Fе,OH)2.
Див.: