ФОРМУЛА ДАРСІ

[від лат. formula – форма, правило + від прізвища фр. інженера Анрі Дарсі] – формула, яка формалізує закон Дарсі і використовується для визначення швидкості ламінарної фільтрації (V) в пористому середовищі за відомими коефіцієнтом фільтрації (Kф) і градієнтом напору (I): V = KфI. Активно використовується в гідрогеодинаміці.