ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

[від лат. forma – зовнішність, устрій + фр. relief – опуклість] – різноманітні нерівності земної поверхні. Складаються з елементів – граней (горизонтальних, субгоризонтальних (<20) та схилових (>20) поверхонь), ребер, тальвегів та вершин. Залежно від критеріїв виділяють такі Ф.Р.: замкнуті (горб, котловина) або відкриті (яр, балка), прості або складні, позитивні або негативні тощо. За розмірами виділяють планетарні, мега-, макро-, мезо-, мікро- і наноформи; за походженням – ендогенні (тектонічні, магматогенні, сейсмогенні) та екзогенні (ерозійні, карстові, льодовикові, водно-льодовикові, еолові, антропогенні та ін.). Існує також поділ Ф.Р. за віком, морфологією, сучасною динамікою та ін. показниками. Поєднання подібних Ф.Р. за походженням на певній території дає можливість виділити генетичний тип рельєфу.
Див.: