ФОНОЛІТ

Розділ: 
[від гр. phone – звук, lithos – камінь] – магматична гірська порода, ефузивний аналог нефелінового сієніту. Колір світлий, сірий, рожевуватий, іноді зеленуватий. Головні мінерали – лужні польові шпати, фельдшпатоїди (санідин, нефелін, содаліт, анальним та ін.), лужні піроксени, амфіболи, іноді біотит і олівін. Основна маса щільна і складається переважно із нефеліну або анортоклазу. Скло зустрічається рідко і в невеликій кількості. Від удару тонкі пластинки Ф. дзвенять, звідси й назва. Утворюються в результаті кристалізаційної диференціації лужної олівін-базальтової магми. Форми залягання: потоки, куполи, дайки, вулканічні бомби.
Див.: 
рис. 1. Фоноліт. Мінералогічний музей Бонна, Німеччина
Рис. 2. Вулканічні бомби, складені фонолітом з вулкану Еребус, Антарктина
Рис. 3. Фоноліт, що складає колонну, утворену в результаті вивітрювання