ФЛІШ

Розділ: 
[від нім. flieben – текти] – потужна товща морських осадових порід з чітко вираженою ритмічною шаруватістю. Розміри ритмів – від декількох см до декількох дм. Межі між ритмами чіткі. Кожен ритм розпочинається крупнозернистими фаціями, які змінюються вгору за розрізом на дрібнозернисті. Типовим є трикомпонентний Ф.: гравеліти-пісковики-аргіліти або пісковики-алевроліти-аргіліти; зустрічається також двокомпонентний Ф.: гравеліти-пісковики або пісковики-аргіліти. Формується в результаті діяльності каламуттєвих потоків у глибоководних частинах складчастих систем під час середнього етапу їх розвитку до інверсії й початку накопичення молас. Карбонатний Ф., на відміну від теригенного, формується шляхом перешарування мергелів та вапняків. У межах України трикомпонентний теригенний Ф. (пісковики-алевроліти-аргіліти) тріасово-юрського віку складає ядро Гірського Криму. Дрібноритмічний двокомпонентний Ф. (пісковики-аргіліти) крейдово-палеогенового віку утворює Карпатську покривно-складчасту споруду.
Рис. 1. Карпатський фліш
Рис. 2. Фліш . Сербія