ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ

Розділ: 

[від лат fluviusводні потоки, glacies – лід] – див. водно-льодовикові відклади.