ФЛЮВІАЛЬНА МОРФОСКУЛЬПТУРА

[від лат. fluvius – водні потоки] – тип морфоскульптури, яка сформована ерозійною та акумулятивною діяльністю текучих вод. Серед інших типів морфоскульптур Ф.М. є найбільш розповсюдженою в межах суходолу (близько 56% площі). Розрізняють декілька видів форм Ф.М. залежно від характеру тектонічних рухів та кліматичних умов.