ФЕНІТ

Розділ: 
[від району Фен у Норвегії] – 1. Метаморфічна екзоконтактова порода лужного складу. Утворюється в процесі метасоматозу на контакті лужних порід або карбонатитів із граніто-гнейсами, пісковиками або іншими кварц-польовошпатовими породами. Являє собою піроксен (егірин)-польовошпатову або нефелін- піроксен-польовошпатову породу іноді з лужним амфіболом, апатитом і сфеном. 2. Лужний сієніт, який складається з лужних польових шпатів 70-90%, егірину 5-25%, іноді лужного амфоболу,  апатиту, сфену, флюориту. Зустрічається в Шотландії, Фінляндії,  Норвегії, Швеції, Індії, Канаді, Кенії. В Україні феніт зустрічаються в карбонатитах Українського щита.