ФЕМІЧНІ МІНЕРАЛИ

Розділ: 

[від назви хімічних елементів Fe і Mg + фр. mineral від давньолат. minera – руда] – див. мінерали фемічні.