ФЕЛЬЗИТ

Розділ: 
[від англ. felspat – польовий шпат] – 1. Ефузивна порода кислого складу і прихованокристалічної (дрібнокристалічної) структури. Складається з кварцу і польового шпату. Ефузивний аналог граніту. 2. Прихованокристалічна основна маса кислих ефузивних порфірових порід, яка складається з кварцу і польового шпату.
Див.: 
Рис.1. Зразок фельзиту з Мексіки
Рис. 2. Відслонення фельзитів