ФАЦІЯ

Розділ: 
[від лат. faciеs – зовнішність, форма] – породне тіло (комплекс гірських порід), яке відрізняються складом, фізико-географічними і тектонічними умовами формування від сусідніх породних тіл одного й того ж стратиграфічного рівня. Поняття "фація" увів швейцарський геолог А. Греслі у 1838 р., а пізніше розширив відомий російський геолог Н.А. Головкінський (1868). Приклади: прибережна піщана фація, льодовикова моренна фація, фація зелених сланців.