ФАНЕРОЗОЙСЬКИЙ ЕОН

[від гр. phaneros – явний, zoe – життя + aion – вік, епоха] – останній еон геологічної історії Землі тривалістю близько 541 млн рр. Включає палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери. Впродовж Ф.Е. відбулись найважливіші структурно-тектонічні перебудови земної кори, найсуттєвіші події в еволюції біосфери (поява скелетних організмів, наземних рослин і тварин тощо), докорінно змінився склад атмосфери Землі. Термін запропоновано американським геологом Дж. Чедвіком (1930).
Рис. 1. Ери фанерозойського еону, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Еон Ера
Вік (початок-кінець)
млн років
  Фанерозойський   Кайнозойський 66,0 - 0
  Мезозойський 251,9 - 66,0
  Палеозойський 541,0 - 251,9