ТІЛО МІНЕРАЛЬНЕ

[від давньолат. minera – руда] – мінеральний індивід, мінеральний агрегат, або будь-яке скупчення мінеральних агрегатів незалежно від генезису, що має природні межі. Розміри мінеральних тіл можуть бути різними - від мікроскопічних до дуже великих. Розрізняють Т.М. ізометричні, плитоподібні, стовпоподібні та ін. Термін уведено В.І. Вернадським (1910).