ТІЛО

У геології тривимірний простір правильної або складної неправильної форми, виповнений будь-якими природними мінеральними утвореннями – мінералами, магмою, гірськими породами, викопними рештками, рудами та ін. Склад, властивості, розміри, форма, глибина залягання, просторова орієнтація геологічних Т. залежить від умов їх формування та наступного перетворення. Різновиди геологічних Т.: інтрузивне, мінеральне, рудне та ін.