ТУРБІДІТИ

[від лат. turbo – вихор, обертання] – осадові породи або відклади, які утворилися переважно в межах материкового підніжжя завдяки діяльності турбулентних мулистих потоків – підводних лавин (обвалів), що сходили з материкового схилу. Характеризуються ритмічним чергуванням прошарків пісків, алевритів і глин (градаційна шаруватість). Сучасні Т. формуються на глибинах понад 2000 м. Див. також фліш.