ТОВЩА

Сукупність осадових, ефузивних або метафорфічних шарів порід, що мають деякі загальні риси (склад, вік, умови утворення, характер нашарування та ін.). Стратиграфічний термін широкого використання. Частіше всього товщею називають недостатньо вивчене геологічне тіло, яке за співвідношеннями із підстилаючими і перекриваючими відкладами не може бути названо серією, світою чи підсвітою. Товща може бути розділена на підтовщі, пачки і шари. На відміну від світи, товщу називають за складом порід, наприклад, піщано-глиниста, вапнякова.