ТОАР

[від лат. Toarciumдавнєримська назва м. Туар у Франції] – скорочена назва тоарського відділу і тоарського ярусу юрської системи.