ТЕТРА…

[від гр. tetra – чотири] – у складних словах відповідає поняттю „чотири”. Приклади: тетраедр, тетрагональний, тетраподи.