ТЕРРЕЙН-АНАЛІЗ

[від англ. terrane – місцевість + гр. analysis – розкладання, розчленування] – комплекс досліджень, спрямованих на виділення тектоно-стратиграфічних блоків (террейнів). Об’єктами Т.-А., окрім террейнів, є шовні зони, які їх обмежують, а також геологічні комплекси, що їх перекривають і зшивають. Головними задачами Т.-А. є встановлення часу, місця і умов формування террейнів. До Т.-А. входять ряд послідовних досліджень: 1) стратиграфічний аналіз; 2) картографування террейнів; 3) визначення природи розломів; 4) встановлення і датування часу причленування (акреції чи дисперcії) окремих блоків; 5) аналіз даних (палеомагнітних, палеобіологічних і літологостратиграфічних), за якими можливо визначити величину переміщення террейнів; 6) структурний аналіз; 7) аналіз історії метаморфізму і магматизму; 8) палеогеографічні реконструкції; 9) аналіз переміщення террейнів після акреції (дисперсії, причленування); 10) тектонічний аналіз террейнів.
Див.: