ТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. tektonike – будова + лат. processus – просування] – різновид ендогенних геологічних процесів, що пов’язані з переміщенням речовини в глибинах Землі (в межах тектоносфери). Т.П. приводять до формування (зміни) тектонічних структур у межах літосфери (земної кори). За сучасними уявленнями Т.П. охоплюють всю мантію аж до її межі з ядром (до глибини 2900 км). На поверхні Землі Т.П. проявляються у вигляді вертикальних та горизонтальних переміщень, розривів та землетрусів.