ТЕКТОНІЧНІ КАРТИ

[від гр. tektonike – будова] – різновид геологічних карт, на яких зображуються форми залягання, час і умови формування різноманітних структур земної кори (літосфери). Т.К. поділяються на загальні, регіональні і детальні. На загальних Т.К. показують переважно основні структурні елементи земної кори із вказівкою на тектонічний режим та час їх формування. На регіональних Т.К. відображується тектонічна структура відповідних районів. Детальні Т.К. (М 1:200000 і 1:50000) характеризують особливості і деталі структури земної кори конкретних ділянок. Розкривається також характер складчастих і розривних структур, їх генезис, час утворення і взаємозв’язки.
Рис. 1. Карта тектонічних плит