ТЕКТОНІЧНА БРЕКЧІЯ

Розділ: 

[від гр. tektonike – будова + італ. breccia ламання] – див. брекчія тектонічна.