ТЕКТОНІКА МАНТІЙНИХ ПЛЮМІВ

[від гр. tektonike – будова + гр. mantion – широка довга одежа у вигляді плаща + англ. plume – пір’їна, за схожість форми] - геодинамічна (геотектонічна) концепція: сукупність магматичних і тектонічних процесів в літосфері (тектоносфері) Землі, зумовлених впливом на неї мантійних плюмів. Мантійні плюми, згідно Дж. Моргану (W.J. Morgan, 1971) розглядаються як конвективні потоки в нижній мантії, які супроводжуються теплопотоками і переміщеннями речовини в астеносфері. Внаслідок діяльності плюмів відбувається горизонтальне розтікання астеносферного матеріалу і переміщення літосферних плит в горизонтальному напрямку. Важливою складовою концепції плюмів є плюмовий магматизм, який включає впровадження інтрузій вздовж межі земної кори і мантії, а також у земну кору та виливання базальтів (трапів) на поверхню. В межах континентів над мантійними плюмами утворюються трапові провінції (напр., Тунгуська у Сх. Сибіру, Деканська на п-ові Індостан), а в межах океанічних частин літосферних плит – океанічні базальтові плато зі збільшеною (до 15-20 км) товщиною земної кори (напр., Кергелен в Індійському океані). З підніманням мантійних плюмів пов’язують формування вулканічних пасивних континентальних окраїн. Якщо плюм розміщується над серединно-океанічним хребтом на дивергентній межі літосферних плит, то над ним формується базальтове плато з аномально товстою (до 40 км) океанічною корою (напр., Грендландсько-Фарерське плато з о. Ісландія). Отже, Т.М.П. відіграє важливу роль у нарощуванні маси літосфери. Також, до прояву мантійних плюмів відносять внутрішньо плитові процеси, такі як формування піднять земної кори (напр., Ахаггар, Тібесті у Пн. Африці), утворення континентальних рифтових систем (напр., Сх.-Африканської). Діяльність мантійних плюмів може спричинити розколювання літосферних плит і утворення осей спредингу. Т.М.П. відіграє важливу роль у геодинаміці Землі починаючи з палеоархею, а можливо, і з більш ранньої історії Землі. Мантійна конвекція вважається головним рушійним механізмом руху літосферних плит, отже тектоніка мантійних плюмів і тектоніка літосферних плит існують разом взаємно доповнюючи одна одну. На думку ряду дослідників, Т.М.П. і тектоніка літосферних плит змінюють одна одну впродовж геологічної історії.