ТЕКСТУРА СЛАНЦЮВАТА

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво] – різновид текстури метаморфічних гірських порід, в якій складові елементи (переважно лускоподібні слюдисті мінерали) чітко зорієнтовані паралельно однієї площини. Породи з Т.С. здатні розколюватись на тонкі або грубі пластинки. Формування Т.С. пов’язують з динамометаморфізмом та з пластичними деформаціями порід. Характерна для гнейсів, кристалічних сланців.