ТЕКСТУРА МИГДАЛЕКАМ’ЯНА

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво] – текстура пористих ефузивних порід, пори яких заповнені більш пізніми постмагматичними мінеральними утвореннями – кварцом, халцедоном, цеолітами, карбонатами, хлоритами та ін.