ТЕКСТУРА МАСИВНА

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво] – різновид текстури гірських порід, в якій кристалічні компоненти не мають ніякої орієнтації. Всі мінеральні зерна різного складу, розміру і форми розподілені більш-менш рівномірно. Поняття використовується переважно для кристалічних магматичних (інтрузивних) або осадових порід і розглядається як показник стабільності умов кристалізації.