ТЕКСТУРА ЛИСТУВАТА

[від лат. textura – тканина, плетиво] – різновид текстури порід з тонкою шаруватістю (розмір прошарків – частки мм). Породи з Т.Л. мають здатність розщеплюватись на листоподібні прошарки. За зовнішніми ознаками іноді ототожнюється із текстурою сланцюватою.