ТЕКСТУРА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво] – сукупність зовнішніх ознак гірської породи, зумовлених орієнтацією, відносним розміщенням та розподілом її складових частин (переважно мінеральних агрегатів). Залежить не від умов формування породи, а від закономірностей її зміни в просторі і часі. Текстуру визначають візуально в шматку або відслоненні. За розміщенням складових частин у просторі виділяють текстури: однорідні і неоднорідні (лінійні, плоскі, шаруваті, лінзовидні, складнонеоднорідні). За ступенем заповнення складовими частинами об’єму породи: масивні (щільні), пористі, миндалекам’яні, друзитові та ін. Розповсюдженими текстурами є масивна, шарувата, смугаста, волокниста, плямиста, гнейсова, флюїдальна.
Див.: 
Рис. 1. Смугаста флюїдальна текстура порід магматичного потоку
Рис. 2. Гнейсова текстура
Рис. 3. Шарувата текстура магнетитової руди. Кривий Ріг