ТЕКСТУРА ГНЕЙСОВА

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво; слов’ян. гнус – гнилий] – різновид текстури метаморфічних гірських порід, для яких характерне паралельне орієнтування ряду мінералів, чергування смуг і лінз різного мінерального складу і структури. Притаманна гранулітам, гнейсам, мігматитам, амфіболітам та ін.
Рис. 1. Текстура гнейсова