ТАКСОН

[від лат. taxare – оцінювати] – група об’єктів, яка виділяється на основі деяких заданих спільних критеріїв. Поняття широко використовується в геологічних класифікаціях та районуванні. Приклади: клас мінералів, тектонічна область, тип літогенезу, фації метаморфізму.