СУЛЬФАТИ

Розділ: 
Група (клас) мінералів, солей сульфатної (сірчаної) кислоти. Всього відомо близько 190  мінералів цього класу. Мають переважно світлий колір. Твердість 2-3,5. Густина 1,5-6,4. Утворюються переважно в умовах лагун, озер шляхом випадання з розчинів, рідше – гідротермальним шляхом. Сульфати Cu, Ca, Zn, Pb та ін. елементів утворюються при руйнуванні сульфідів у зоні вивітрювання. На відміну від карбонатів, С. не реагують із хлоридною (соляною) кислотою. Приклади: гіпс, барит, ангідрит, мірабіліт, ярозит.