СУГЛИНОК

[від лат. sub – під, майже + глини] – тонкоуламкова континентальна осадова гірсьаі порода або осадок. Складається з пилуватих (60-70%), глинистих (30-50%) та піщаних частинок. Склад глинистої фракції (мінерали каолініт, гідрослюди, монтморилоніт) визначає пластичні властивості С., число пластичності яких змінюється від 7 до 17. Колір жовтий, бурий, сірий, вохристо-червоний. Походження алювіальне, делювіальне, елювіальне, еолове, озерне, флювіогляціальне. В Україні найбільші площі займають лесоподібні карбонатні С., які здатні до просадкових деформацій. Використовуються переважно як місцева цегельно-черепична сировина.
Рис. 1. Місце суглинків (loam) в діаграмі гранулометричного складу піщано-глинистих порід