СУБАЕРАЛЬНІ ВІДКЛАДИ

[від лат. sub – під; гр. aer – повітря] – 1. У широкому значенні – відклади суходолу, наземні континентальні відклади (колювій, елювій, делювій, еолові утворення та ін.), які сформувалися або в минулому (гірські породи), або в сучасну епоху (осадки). 2. У вузькому значенні – еолові відклади (піски, леси).