СУБ...

[від лат. sub – під] – префікс, що означає розміщення під чимось чи біля чогось, а також підпорядкованість, підлеглість, вторинність.