СТРАТИГРАФІЧНИЙ МЕТОД

[від лат. stratum – шар, гр. grapho – пишу + гр. methodos – спосіб пізнання] - метод визначення віку гірських порід, що базується на аналізі взаємних співвідношень пластів. Використовується у поєднанні з палеонтологічним методом.