СТРАТИГРАФІЧНА КОЛОНКА

[від лат. stratum – шар, горизонт; гр. grapho – пишу, описую] – графічне зображення (як правило, у вигляді таблиці) послідовності напластування гірських порід і характеру контактів між суміжними стратиграфічними підрозділами. В С.К. за допомогою спеціальних знаків вказуються назви стратиграфічних підрозділів, їх геологічний вік, потужність, а також дається коротка літологічна (петрографічна) і палеонтологічна характеристика порід. С.К. є необхідним доповненням картографічного відображення геологічної інформації на геологічних картах.