СПЕЛЕОЛОГІЯ

[від гр. spelain – печера, logos – учення, наука] – галузь знань, що комплексно досліджує доступні для людини порожнини у товщах гірських порід (переважно печери). До основних завдань С. належать вивчення фізико-географічних та геологічних умов утворення порожнин, їх структурно-геологічних, гідрогеологічних та ландшафтних особливостей, а також використання людиною. Спелеологічні дослідження в Україні проводяться переважно Інститутом геологічних наук НАН, Інститутом мінеральних ресурсів та Таврійським національним університетом.