СЛАНЦЕВИЙ ПЛЕЙ

[амер. Shale plays] – згідно термінології американських геологів, сукупність однотипно побудованих нафтогазосланцевих родовищ в межах сланцевої формації. Це комплекс подібних потужних пластів глинистих (горючих, нафтових) сланців,  який здатен вміщувати розподілені нафту, газ або конденсат. Кожен плей вміщує мінімум одне газове або нафтове родовище, контури якого визначаються на основі чотирьох параметрів: 1) вміст глин у сланцях, який не повинен перевищувати 50-60%. Інакше сланець буде мати пластичні деформації і в ньому не будуть утворюватись тріщини, які є основними шляхами міграції газу і нафти при їх вилученні; 2) вміст органічних речовин, який повинен перевищувати 1% для промислової генерації газу або нафти; 3) ступінь зрілості органічної речовини у сланцях, яка визначається у відносних одиницях і позначається символом R0; для газових плеїв  R0 повинно перевищувати одиницю; 3) пористість сланцю, яка для газових плеїв повинна бути не меншою 3%. Кожен плей має власну назву. На 2013 рік у США було оконтурено 35 газосланцевих плеїв. Більшість з них мають девонський, карбоновий і пізньоюрський вік. Ці плеї виокремлюються преважно в межах осадових басейнів платформного типу. Серед відомих плеїв - Bernet, Woodford, Bakken, Eagle Ford, Marcellus, Haynesville-Bossier.
Рис. 1. Карта сланцевих плеїв Північної Америки на 2011 р. (за даними U.S. Energy Information Administration)
Рис. 2. Розподіл нафтогазосланцевих формацій світу