СИНКЛІНОРІЙ

[від гр. syn – разом, klino – нахиляю, oros – гора] – велика (довжиною в декілька сотень км і шириною десятки км) складна структура синклінальної форми, яка ускладнена серією паралельних більш дрібних синклінальних і антиклінальних складок. Утворюється переважно на місці геосинклінальних прогинів. С. чергуються з антикліноріями, разом з якими утворюють складчасті споруди.