СИМЕТРІЯ

Розділ: 
[від гр. symmetria – розмірність, відповідність] – розмірність, повна відповідність у розміщенні частин цілого відносно середньої лінії, центру; закономірна повторюваність різних частин фігури на площині чи в просторі. За допомогою найпростіших геометричних перетворень (обертання, відображення у зеркальній площині та ін.) окремі частини симетричної фігури, просторової гратки кристалу можуть бути суміщені один з одним. Симетричність будови кристалічних мінералів ми виявляємо і описуємо за допомою елементів симетрії: площин симетрії, осей симетрії, центру симетрії. Симетрія використовується для діагностики кристалічних мінералів. У кристалах виділяють 32 види, 7 сингоній та 3 категорії симетрії.