СЕКРЕЦІЯ

Розділ: 
[від лат. secretio – виділення] – мінеральний агрегат концентричної будови, який утворився внаслідок заповнення пустоти в гірській породі приблизно округлої форми. При формуванні С. в результаті гідротермальних і гідрогенних процесів мінеральна речовина відкладається на стінках пустоти. Заповнення відбувається в напрямку від периферії до центру, що зумовлює характерну кон-центрично-шарувату будову. Складається з халцедону, опалу, кварцу, кальциту та ін. За розмірами С. поділяються на мигдалини (менше 1 см) та жеоди. Останні часто досягають значних розмірів і мають порожнини в центральній частині.
Рис. 1. Секреція (жеода) з великими кристалами целестину