САКСЬКИЙ ЯРУС

[від племені саків, азіатських скіфів, що в давнину заселяли Казахстан]регіоярус (Цн. Азія) кембрійської системи, восьмий від початку або другий верхнього (фуронгського) відділу. Відповідає паібському ярусу Міжнародної хроностратиграфічної шкали. Складений вапняками з характерними трилобітами.