РІАСІЙ

[від давньогр. rias – лавовий потік] – скорочена назва ріасійського періоду палеопротерозойської ери та ріасійської системи палеопротерозойської ератеми згідно Міжнародної хронопалеопростратиграфічної шкали.