РОЗЧИННІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ)

Здатність гірської породи (мінералу) утворювати з водою (чи ін. речовинами) розчини, в яких розчинена речовина знаходиться у вигляді молекул чи іонів. Вимірюється концентрацією розчиненої речовини в насиченому розчині. Залежить від температури. Значну розчинність мають породи, складені галоїдними мінералами (галітом, сильвіном, карналітом та ін.), а також гіпсом, кальцитом та ін. Розглядається як передумова для розвитку карстових процесів.
Див.: