РОЗРІЗ ГЕОЛОГІЧНИЙ

Графічне зображення на вертикальній площині: умов залягання гірських порід, співвідношення гірських порід різного віку та складу, форм геологічних тіл та зміни їх потужності, складчастих та розривних порушень, різноманітних фацій тощо. Розрізи доповнюють та уточнюють геологічну карту і будуються, як правило, одночасно з картою. Напрямок Р.Г. вибирається переважно навхрест простягання шарів порід. Масштаб розрізу відповідає масштабу карти, але може бути і крупнішим. Вертикальний та горизонтальний масштаби, як правило, співпадають, хоча допускається перевищення вертикального в декілька разів. Синонім – профіль геологічний.
Рис. 1. Розріз геологічний
Рис. 2. Геологічний розріз Північнозахідного німецького басейну (напрямок з південного заходу на північний схід)