РЕСУРСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

[від лат. resurgo – виникаю, поновлююсь] – обсяги корисних копалин невідкритих родовищ, оцінені як можливі для видобутку і переробки при сучасному техніко-економічному рівні розробки родовищ даного виду мінеральної сировини. Р.К.К. є результатом геолого-геофізичних досліджень, геологознімальних і пошукових робіт та прогнозно-металогенічних досліджень. За ступенем геологічного вивчення і достовірності вони поділяються на перспективні і прогнозні. Р.К.К. оцінюються за кожним видом корисних копалин і напрямом їх промислового використання. Оцінка проводиться комплексно в межах песпективних ділянок до глибин, доступних для розробки родовищ даного виду корисних копалин.