РЕЛЬЄФ СТРУКТУРНИЙ

[від фр. relief – опуклість + лат. structura – будова] – рельєф, утворений переважно під впливом ендогенних процесів (тектонічних рухів, магматизму, землетрусів). До форм Р.С. належать гори, височини, плоскогір’я, кряжі та ін. Їх морфологічні відмінності визначаються неоднаковою будовою та історією розвитку окремих ділянок земної кори. Див. також морфоструктура.