РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Зміни в часі (короткотермінові, сезонні, багаторічні і вікові) рівнів, напору, хімічного складу, температури та ін. параметрів підземних вод. Р.П.В. формується під впливом наступних факторів: геологічної будови, рельєфу, клімату, діяльності людини та ін.