РЕГРЕСІЯ

[від лат. regressus – рух назад, повернення] – 1. Відступання моря з суходолу. Р. неодноразово відбувалися впродовж геологічної історії Землі. Зумовлена тектонічним підняттям суші, рідше – зменшенням кількості води в океані (в епохи зледенінь). 2. Форма зв’язку між випадковими величинами. Розрізняють прямолінійну, криволінійну, ортогональну, параболічну та ін. Р.